کدام انقلابی؛مثبت یا منفی

:: کدام انقلابی؛مثبت یا منفی

ما از اوّلِ انقلاب دوگونه انقلابى داشتیم و انقلابیّون ما دوگونه نقش ایفا کردند. بعضى از انقلابیّون، انقلابیّونِ مثبت بودند؛ بعضى از

انقلابیّون هم انقلابیّون منفى بودند. در اوایل انقلاب، انقلابىِ منفى به آن انقلابىاى مىگفتیم که از میدان کار و تلاش و حرکت، آنجایى

که دردسرى داشت، عقب مىکشید. انقلابى بود، اما انقلابىِ وجاهتطلب و راحتخواه؛ انقلابىاى که مىگفت من مبارزهام را قبل از

انقلاب کردهام، اکنون دیگر مىخواهم احترام شوم. بنابراین، چنین کسانى به میدان خطر و دردسر و آنجایى که چهار نفر آدم از انسان

گلهمند مىشوند، وارد نمىشدند.یک عدّه هم انقلابىِ مثبت بودند . حاضر بودند آبرویشان را هم خرج کنند. آنجایى که فکر مىکردند

وجودشان مىتواند کمکى بکند، با همهى وجود حاضر بودند. اگر جبهه بود، یک طور؛ اگر دانشگاه بود، یک طور؛ اگر میدان فرهنگى یا

سیاسى بود، وارد میدان مىشدند . انقلابىِ منفى، خودش را از کار کنار مىگیرد؛ اما اگر یکوقت کارى هم به دستش افتاد، مثل

آدمهایى که هیچ کارى در دستشان نیست، حالت منفىبافى و شکل اپوزیسیون به خودش مىگیرد؛ کأنّه در هیچ کارى مسئولیت ندارد!

انقلابىِ مثبت حتّى اگر هیچکاره هم باشد، سلام مرا به فرزندان انقلابی ام برسانید و از تلاشهای جهادگونه ی آنان در ترویج و پاسداری از آرمانهای امام و انقلاب تشکّر کنید و چندنکته را به آنان یادآوری کنید

1-در کنار تحصیل علم و دانش، از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهلبیتعلیهمالسّلام بهره ببرید

2-شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصهی جنگ نرم، بصیرتی عمّارگونه و استقامتی مالکاشتروار میطلبد؛ با تمام وجود، خود رابرای این عرصه آماده کنید.

3-نظام سلطه را با تمام ابعاد و لایه هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحلیل کنید و برای رویارویی با آن، تمامظرفیّتهای خودتان را بهکار گیرید و در این مسیر به وعدههای خداوند اطمینان داشته باشید.

4-تشکیلات میتواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛ اصول و ارزشهای عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیلات حفظ، و بر صمیمیّت و همدلی بین اعضا تأکید کنید.

5-افقهای روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد، این کشور و انقلاب با دست پرتوان شما آیندهای امیدبخش در پیشِرو خواهد داشت؛بر تلاشهای خود بیفزایید و برای رسیدن به قلّههای پیشرفت و تعالی از همدیگر سبقت بگیرید .

 6-جوانهاى انقلابى بدانند؛ همان طور که کنارهگیرى وسکوت و

بی تفاوتى ضربه میزند، با این روحیّه ى تدیّن و انقلابیگرى است که میشود این راه ]جامعه اسلامی[را پیش رفت؛ سنگلاخ هم باشد، میشود پیش رفت، مانع هم

باشد، از روى آن مانع میشود پرید؛ به شرط اینکه روحیّهى انقلابى و تدیّن و پایبندى به تعهّد دینى و انقلابى وجود داشته باشد .

منبع : یک انقلابی...پیروزی به شرط روحیه انقلابی
برچسب ها : میشود

انقلابیگری راه نجات کشور

:: انقلابیگری راه نجات کشور

http://static1.parsnews.com/thumbnail/qYnKtrU9w3ow/RPuv0d_zoPCIh7bhwA8pIv6YclDD_Z723yAWxjTqCN1h7MFxXj2btRwwBzlX2Uhr9rs6RxDbZjLa_b7buzHh_PxXfqkMUyq1Zh17Q5GUvlBAkqRjaI9Rq2veZ4auBFhde3YPz5T_wkfG9MIH9vUps9S6oAQtOdXy/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg

یکی مهمترین راههای تقویت درونی، حفظ روحیّهی انقلابیگری است در مردم؛ بخصوص در جوانها. سعی دشمنان این است که جوان

ما را لاابالی بار بیاورند، نسبت به انقلاب بیتفاوت بار بیاورند، روحیّهی حماسه و انقلابیگری را در او بکُشند و از بین ببرند؛ جلوی این

باید ایستاد. جوان، روحیّهی انقلابیگری را باید حفظ کند. و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند؛ اینهمه جوانهای

حزب اللّهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید به روحیّه ی انقلابیگری تشویق کرد؛ این روحیّه است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند؛ این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد.

منبع : یک انقلابی...انقلابیگری راه نجات کشور
برچسب ها : انقلابیگری ,کشور ,روحیّه ,انقلابی ,روحیّهی ,روحیّهی انقلابیگری

کار فرهنگی انقلابی

:: کار فرهنگی انقلابی


جوانی که تربیت میشود درکار فرهنگی، باید به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشته باشد به استقلال کشورش؛ مؤمن به مبانی انقلاب و نظام، مؤمن به فرهنگ اسلامی، خوشبین، خوش روحیّه. کار فرهنگی این است. خب، این کار آسانی نیست؛ خیلی کار سختی است

منبع : یک انقلابی...کار فرهنگی انقلابی
برچسب ها :

تا رفاقت با شهدا8

:: تا رفاقت با شهدا8

گام8: حفظ و ارتقاء رابطه تا شهادت :

 

گام های سختی را گذرانده اید. درسته ؟

حال به مدد دوست شهید میتونید توسل به ائمه اطهار (سلام الله علیهم) را بصورتی جدید و شیرین تر  پی بگیرید...

             

 

                     و در نهایـــــت به خود خـــــــدا برسید... ( نسئل الله منازل الشهــــــداء)

مطمئنا با شیرینی ای که چشیده اید از این مسیر خارج نخواهید شد... اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا...

 

                                                            شما + دوست شهید شما + خدا
منبع : یک انقلابی...تا رفاقت با شهدا8
برچسب ها : دوست شهید

تا رفاقت با شهدا7

:: تا رفاقت با شهدا7

گام7:اولین پاسخ شهید :

کمی صبر و استقامت در گام 6 آنچنان شیرینی ای در این گام برای شما خواهد داشت که در گام بعدی انجام گناه براتون سخت تر از انجام ندادن اونه !

░ با توسل به دوست شهید و مصلحت خدا برخی نشانه ها را خواهید دید (ان شاالله) :

خواب دوست شهیدتون.

انواع روزی های معنوی جدید !

لذت عبادت و نمازهایی با حس و حال جدید !

دعوت به قبور شهدا و راهیان نور جنوب و غرب.

دوستان معنوی جدید.

پیامی, نشانه ای, گفتگویی و.....

منبع : یک انقلابی...تا رفاقت با شهدا7
برچسب ها : جدید ,معنوی جدید

تا رفاقت با شهدا6

:: تا رفاقت با شهدا6

گام6:عدم گناه به احترام شهید

خود شهید اسم این گام رو گذاشته : آخرین حجاب !

روح شهید تا این گام 5 بسیار بسیار از شما راضیه و تمایل شدیدی به شروع رابطه داره ولی !

آیا در حضور دوست جدید معنوی و به این باصفایی میتوان گناه کرد !؟

نگاه هامون, رابطمون با همکلاسی های نامحرم و اساتید نامحرم, چت با نامحرم, غیبت, دروغ, کاهل نمازی, کم فروشی, کم کاری در شغل, بداخلاقی در منزل و .....

جواب این سوال با خود شما....

منبع : یک انقلابی...تا رفاقت با شهدا6
برچسب ها : نامحرم ,شهید